Wellbeing op het werk: meer dan zomaar wat  bewegen

“Mens sana in corpore sano” ofwel “een gezonde geest in een  gezond lichaam”: onze favoriete Romeinse dichter Juvenalis had  onze personeelsvisie niet beter kunnen verwoorden. Zo zorgen we  niet alleen voor een positieve werkplek waar iedereen zich  optimaal kan ontplooien, we streven ook naar een gezonde,  fysieke wellbeing waarbij iedereen wordt aangemoedigd om  bepaalde doelen te bereiken. Plezier en samenhorigheid komen  hierbij op de eerste plaats. 

Fibocount on the move

Fysieke wellbeing is meer dan zomaar wat bewegen, het is een  mindset en een way of life. Met ons Fibofit programma – what’s in  a name – moedigen we iedereen aan om op een  laagdrempelige en ontspannen manier zijn of haar fysiek welzijn te  vergroten. Dit bereiken we op 3 manieren:

1| Stappen tellen

We stappen nogal wat af met z’n allen… Zo voorzien we 12  challenges per jaar waarbij we telkens een bepaald aantal  stappen nastreven. Onze eerste challenge in mei was meteen een groot  succes: samen hebben we toen op één week tijd ons streefdoel  van 400.000 stappen bereikt. Alvast een goede voorbereiding op  de volgende challenges die elke maand stapsgewijs een hoger  aantal stappen nastreven. 

Door ons zittend beroep is het niet altijd een walk in the park maar gaan we samen de uitdaging aan en halen zo het beste in elkaar naar boven. Halen we 50% van onze challenges, dan trakteren we onszelf op een halve dag extra verlof!

2 | 12 sporten per jaar

Elke maand ontdekken we samen tijdens de kantooruren een  nieuwe sport. Goed voor de sfeer en de conditie! Golf, CrossFit en  geocaching zijn al aan bod gekomen, de overige sporten worden in samenspraak bepaald. Wist je trouwens dat sporten een positieve invloed  heeft op het concentratievermogen? Ideale hobby voor  accountants dus en ineens ook een ideale uitlaatklep: zo kunnen we nadien met een frisse blik verder werken aan de dromen van onze cliënten.

3 | Stabureau

Let’s face it: accountants hebben voornamelijk een zittend  beroep. Door een stabureau te voorzien kunnen onze  medewerkers afwisselen tussen zittend of staand werken. Zo wordt  de bloedcirculatie gestimuleerd en vermijden we verkrampte  benen of pijn op de borst. Ook wandelmeetings zorgen telkens weer voor nieuwe ideeën en verhelderende teamgesprekken.

Wellbeing op het werk? Doen we net even anders. 

wil je ook deel uitmaken van ons #fibofit team?